خدمات میزبانی وب کارا هاست

خدمات میزبانی وب کارا هاست با سیستم عامل ویندوز و لینوکس ارائه شده است تا پاسخ گوی انواع نیاز های شما باشد. برای دریافت راهنمایی در انتخاب سرویس میتوانید با واحد فنی و یا واحد فروش تماس حاصل نمایید .

مشاهده و مقایسه همه پلن های میزبانی وب حرفه ای مشاهده و مقایسه همه پلن های میربانی وب اقتصادی
سرویس ها
شخصی پایهشخصی برنزی
شخصـی نقره ای
شخصی طلایی
شرکتـی نقره ای
شرکتی طلایی
سازمانی نقره ای
سازمانی طلایی
فضای سرویس هاست
100 مگابایت
250 مگابایت
500 مگابایت
۱ گیگابایت
2 گیگابایت
5 گیگابایت
۱۰ گیگابایت
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
2 گیگابایت
3 گیگابایت
5 گیگابایت
10گیگابایت
20 گیگابایت
50 گیگابایت
100 گیگابایت
200 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۳
۴
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
تعداد پارک دامنه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
حداکثر حجم پایگاه داده
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
کنترل پنل
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
سرویس دهنده وب
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
ASP
_
_
_
_
_
_
_
_
Perl/CGI
_
_
_
_
_
_
_
_
قیمت 6 ماهه
(تومان)

ناموجود
279000 تومان
319000 تومان589000 تومان760000 تومان1074000 تومان1658000 تومان2750000 تومانناموجود
3310000 تومان
قیمت 1 ساله
(تومان)

ناموجود
558000 تومان
638000 تومان1178000 تومان1520000 تومان2148000 تومان3316000 تومان5500000 تومانناموجود
6620000 تومان
قیمت 2 ساله
(تومان)

ناموجود
1116000 تومان
1276000 تومان2356000 تومان3040000 تومان4296000 تومان6632000 تومان11000000 تومانناموجود
13240000 تومان
قیمت 3 ساله
(تومان)

ناموجود
1674000 تومان
1914000 تومان3534000 تومان4560000 تومان6444000 تومان9948000 تومان16500000 تومانناموجود
19860000 تومان

ثبت سفارش ایران

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید

ثبت سفارش اروپا

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
سرویس هاشخصی پایه
شخصی برنزیشخصی نقره ایشخصی طلاییشرکتی نقره ایشرکتی طلاییسازمانی نقره ایسازمانی طلایی
فضای سرویس هاست
100 مگابایت
250 مگابایت
500 مگابایت
۱ گیگابایت
2 گیگابایت
5 گیگابایت
۱۰ گیگابایت
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
2 گیگابایت
3 گیگابایت
5 گیگابایت
10گیگابایت
20 گیگابایت
50 گیگابایت
100 گیگابایت
200 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۳
۴
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
تعداد پارک دامنه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
حداکثر حجم پایگاه داده
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
کنترل پنل
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
سرویس دهنده وب
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
_
_
_
_
_
_
_
_
AXFile Pro
_
_
_
_
_
_
_
_
ASP
.net core
قیمت 6 ماهه
(تومان)
ناموجود475000 تومان770000 تومان1155000 تومان1778000 تومان2586000 تومان3380000 تومان5900000 تومان
قیمت 1 ساله
(تومان)
ناموجود950000 تومان1540000 تومان2310000 تومان3556000 تومان5172000 تومان6760000 تومان11800000 تومان
قیمت 2 ساله
(تومان)
ناموجود1900000 تومان3080000 تومان4620000 تومان7112000 تومان10344000 تومان13520000 تومان23600000 تومان
قیمت 3 ساله
(تومان)
ناموجود2850000 تومان4620000 تومان6930000 تومان10668000 تومان15516000 تومان20280000 تومان35400000 تومان

ثبت سفارش ایران

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید

ثبت سفارش اروپا

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
سرویس ها
KHWI - ECO 1
KHWI - ECO 2
KHWI - ECO 3
KHWI - ECO 4
KHWI - ECO 5
فضای سرویس هاست
۱.۵ گیگابایت
۳ گیگابایت
۵ گیگابایت
۸ گیگابایت
۱۲ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۸۰ گیگابایت
۱۲۰ گیگابایت
۱۵۰ گیگابایت
۲۵۰ گیگابایت
نامحدود
دامنه رایگان
ir
ir
ir
ir
ir
تعداد اکانت ایمیل
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
۱
۲
۵
۱۰۰
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۲
۵
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۵
۱۰
۱۵
۲۰
نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰
حداکثر حجم پایگاه داده
۲۰۰ مگابایت
۳۰۰ مگابایت
۴۰۰ مگابایت
۵۰۰ مگابایت
۶۰۰ مگابایت
کنترل پنل
plesk
plesk
plesk
plesk
plesk
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
سرویس دهنده وب
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
_
_
_
_
_
بک آپ هفتگی

نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
_
_
_
_
_
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
_
_
_
_
_
AXFile Pro
_
_
_
_
_
ASP
دامنه رایگان
_
_
_
_
_
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
121000 تومان
202000 تومان
251000 تومان
335000 تومان

585000 تومان
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
242000 تومان
404000 تومان

502000 تومان
670000 تومان
1170000 تومان
قیمت 12 ماهه
(تومان)
484000 تومان
808000 تومان
1004000 تومان
1340000 تومان
2340000 تومان
ثبت سفارش ایران

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
ثبت سفارش اروپا

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
سرویس ها
KHLI - ECO 1
KHLI - ECO 2
KHLI - ECO 3
KHLI - ECO 4
KHLI - ECO 5
فضای سرویس هاست
۱.۵ گیگابایت
۳ گیگابایت
۵ گیگابایت
۸ گیگابایت
۱۲ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۸۰ گیگابایت
۱۲۰ گیگابایت
۱۵۰ گیگابایت
۲۵۰ گیگابایت
نامحدود
دامنه رایگان
ir
ir
ir
ir
ir
تعداد اکانت ایمیل
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
۱
۲
۵
۱۰۰
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۲
۵
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۵
۱۰
۱۵
۲۰
نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰
حداکثر حجم پایگاه داده
۲۰۰ مگابایت
۳۰۰ مگابایت
۴۰۰ مگابایت
۵۰۰ مگابایت
۶۰۰ مگابایت
کنترل پنل
سی پنل

سی پنل

سی پنل

سی پنل
سی پنل
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
سرویس دهنده وب
apache

apache

apache

apache

apache

گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
_
_
_
_
_
بک آپ هفتگی

نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
ASP
_
_
_
_
_
Perl/CGI
_
_
_
_
_
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
81000 تومان

133000 تومان

162000 تومان

216000 تومان

358000 تومان

قیمت ۶ ماهه
(تومان)
162000 تومان
266000 تومان
324000 تومان
432000 تومان
716000 تومان
قیمت 12 ماهه
(تومان)
324000 تومان
532000 تومان
648000 تومان
864000 تومان
1432000 تومان

ثبت سفارش ایران

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
ثبت سفارش اروپا

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید

ویژگی های سرویس میزبانی وب اقتصادی کاراهاست

بهره مندی از جدیدترین و کامل ترین تجهیزات سخت افزاری
تیم حرفه ای فنی،امنیتی و پشتیبانی
بهره مندی از هارد ssd و nvme
قیمت اقتصادی و مقرون به صرفه

ویژگی های سرویس میزبانی وب حرفه ای کاراهاست

بهره مندی از جدیدترین و کامل ترین تجهیزات سخت افزاری
تیم حرفه ای امنیتی ، فنی و پشتیبانی
بهره مندی از هارد ssd و nvme و منابع بیشتر برای هاست
خدمات پشتیبانی vip

سوالات متداول

هاست های حرفه ای دارای منابع بیشتری هستند مثل : ram , cpu با توجه به این موارد گزینه ای بهتری نسبت به مابقی هاست ها هستند .

با توجه به نیاز و زبان برنامه نویسی وبسایت خود انتخاب کنید که کدام برای هاست شما مناسب تر است .

برای سایت های حرفه ای شرکتی که از مراحل اولیه شکل گیری عبور کرده اند و می خواهند با یک هزینه منطقی منابع موردنیاز خودرا در اختیار داشته باشند

طبیعتا تفاوت آنها در امکانات و ویژگی هایی که دارند است ، مثلا بکاپ گیری در هاست های حرفه ای بصورت روزانه است ولی در هاست های اقتصادی بصورت هفتگی است _ و یا هاست های حرفه ای از منابع بیشتری برخوردار هستند .

خیر ،هاست حرفه ای صرفا از منابع قدرتمندتر به نسبت هاست های اقتصادی برخوردارد بوده و بدیهی است سرور از امکانات سخت افزاری بیشتری برخوردار است .

سرور دارای منابع اختصاصی است و همچنین به لحاظ امنیت و سرعت پورت سرور از رتبه بالاتری برخوردار است . شما در سرور دسترسی های بیشتری دارید و میتوانید سرور خود را مدیریت کنید که در مورد هاست این مسائل نیست .

میتوانید از چت آنلاین وبسایت karahost.com استفاده کنید و یا با شماره 23087 تماس بگیرید .

تنها کافی است در قسمت تمدید و ارتقا هاست و دامنه تیکت ارسال کرده و درخواست آپ گرید ( ارتقاء ) هاست کنید .

درکاراهاست از هاست های حرفه ای بصورت روزانه بکاپ گیری انجام میشود .

برای انتقال وبسایتتان به کاراهاست کافی است به واحد پشتیبانی فنی هاست و سرور جهت انتقال تیکت ارسال نمایید .

سوالات متداول

هاست های اقتصادی با توجه به نیازکاربران مقرون به صرفه ترین نوع هاست است .

تنها تفاوت آنها به نوع سیستم عامل های آنهاست که شما مطابق با زبان برنامه نویسی خود آن را انتخاب میکنید .

عموما برای وبسایت های اطلاع رسانی با حجم کم که بازید آنها به نسبت کم بوده و نیاز به منابع بالا ندارند .

بدلیل اینکه های حرفه ای دارای منابع بیشتری هستند و دسترسی های بیشتری به نسبت هاست های اقتصادی دارند همچنین سرعت پورت هاست های حرفه ای بسیار بالاتر است . بدیهی است به لحاظ امنیتی هاست های حرفه ای بهتر هستند .

بله ، در هاست های اقتصادی هم امکان ارسال ایمیل وجود دارد .

بله ، ویندوز بودن سیستم عامل pc مانعی برای استفاده از هاست لینوکسی ایجاد نمیکند .

بکاپ گیری در هاست های اقتصادی بصورت هفتگی است .

بله ، مانعی نیست

بله ، در هاست های اقتصادی هم امکان ارسال ایمیل وجود دارد .

بله مانعی نیست میتوانید براحتی ssl نصب کنید .

  • پشتیبانی 24/7
  • استفاده از سخت افزار پرقدرت
  • تحویل آنی
  • 7 روز گارانتی بازگشت وجه
  • تراکم متناسب کاربران در سرور
  • مجهز به آنتی ویروس قدرتمند
  • پورت یک گیگابایت
  • ساختار قدرتمند

برای طراحی سایت نیاز به کمک دارید؟

سلام خوش آمدید!
برای ارائه خدمات بهتر در زمینه طراحی سایت و سئو مشاوران ما در واتس اپ در خدمت شما هستند.

منو