خدمات میزبانی وب کارا هاست

خدمات میزبانی وب کارا هاست با سیستم عامل ویندوز و لینوکس ارائه شده است تا پاسخ گوی انواع نیاز های شما باشد. برای دریافت راهنمایی در انتخاب سرویس میتوانید با واحد فنی و یا واحد فروش تماس حاصل نمایید .

مشاهده و مقایسه همه پلن های میزبانی وب حرفه ای مشاهده و مقایسه همه پلن های میربانی وب اقتصادی
سرویس ها
شخصی پایهشخصی برنزی
شخصـی نقره ای
شخصی طلایی
شرکتـی نقره ای
شرکتی طلایی
سازمانی نقره ای
سازمانی طلایی
فضای سرویس هاست
100 مگابایت
250 مگابایت
500 مگابایت
۱ گیگابایت
2 گیگابایت
5 گیگابایت
۱۰ گیگابایت
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
2 گیگابایت
3 گیگابایت
5 گیگابایت
10گیگابایت
20 گیگابایت
50 گیگابایت
100 گیگابایت
200 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۳
۴
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
تعداد پارک دامنه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
حداکثر حجم پایگاه داده
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
کنترل پنل
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
سرویس دهنده وب
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
لایت اسپید
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
ASP
_
_
_
_
_
_
_
_
Perl/CGI
_
_
_
_
_
_
_
_
قیمت 6 ماهه (هرماه)ناموجود28،500 تومان39،000 تومان58،500 تومان84،500 تومان156،000 تومان247،000 تومان451،500 تومان
قیمت 1 ساله (هرماه)ناموجود23،750 تومان32،500 تومان48،750 تومان70،400 تومان130،000 تومان205،800 تومان375،000 تومان
قیمت 2 ساله (هرماه)ناموجود21،300 تومان29،250 تومان43،900 تومان63،330 تومان120،330 تومان185،250 تومان337،500 تومان
قیمت 3 ساله (هرماه)ناموجود20،200 تومان27،500 تومان41،600 تومان59،800 تومان110،500 تومان174،900 تومان318،750 تومان

ثبت سفارش ایران

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید

ثبت سفارش اروپا

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
سرویس هاشخصی پایه
شخصی برنزیشخصی نقره ایشخصی طلاییشرکتی نقره ایشرکتی طلاییسازمانی نقره ایسازمانی طلایی
فضای سرویس هاست
100 مگابایت
250 مگابایت
500 مگابایت
۱ گیگابایت
2 گیگابایت
5 گیگابایت
۱۰ گیگابایت
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
2 گیگابایت
3 گیگابایت
5 گیگابایت
10گیگابایت
20 گیگابایت
50 گیگابایت
100 گیگابایت
200 گیگابایت
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۳
۴
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
تعداد پارک دامنه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
حداکثر حجم پایگاه داده
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
10% از فضای پلن
کنترل پنل
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
پلسک
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
حرفه ای
سرویس دهنده وب
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
تمامی اطلاعات هاست
نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
_
_
_
_
_
_
_
_
AXFile Pro
_
_
_
_
_
_
_
_
ASP
.net core
قیمت 6 ماهه (هر ماه)ناموجود47،500 تومان84،500 تومان113،000 تومان151،000 تومان256،000 تومان413،000 تومان706،000 تومان
قیمت 1 ساله (هر ماه)ناموجود39،600 تومان70،400 تومان94،200 تومان125،800 تومان213،000 تومان344،200 تومان588،400 تومان
قیمت 2 ساله (هر ماه)ناموجود35،650 تومان63،400 تومان84،100 تومان113،250 تومان192،400 تومان309،750 تومان529،500 تومان
قیمت 3 ساله (هر ماه)ناموجود33،700 تومان59،850 تومان80،000 تومان107،000 تومان181،700 تومان292،600 تومان500،000 تومان

ثبت سفارش ایران

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید

ثبت سفارش اروپا

مشاوره بگیریدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
سرویس ها
KHWI - ECO 1
KHWI - ECO 2
KHWI - ECO 3
KHWI - ECO 4
KHWI - ECO 5
فضای سرویس هاست
۱.۵ گیگابایت
۳ گیگابایت
۵ گیگابایت
۸ گیگابایت
۱۲ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۸۰ گیگابایت
۱۲۰ گیگابایت
۱۵۰ گیگابایت
۲۵۰ گیگابایت
نامحدود
دامنه رایگان
ir
ir
ir
ir
ir
تعداد اکانت ایمیل
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
۱
۲
۵
۱۰۰
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۲
۵
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۵
۱۰
۱۵
۲۰
نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰
حداکثر حجم پایگاه داده
۲۰۰ مگابایت
۳۰۰ مگابایت
۴۰۰ مگابایت
۵۰۰ مگابایت
۶۰۰ مگابایت
کنترل پنل
plesk
plesk
plesk
plesk
plesk
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
سرویس دهنده وب
IIS
IIS
IIS
IIS
IIS
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
_
_
_
_
_
بک آپ هفتگی

نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
_
_
_
_
_
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
_
_
_
_
_
AXFile Pro
_
_
_
_
_
ASP
دامنه رایگان
_
_
_
_
_
قیمت ۳ ماهه (هر ماه)

13,000 تومان
20,000 تومان
28,000 تومان
36,333 تومان

63,700 تومان
قیمت ۶ ماهه (هر ماه)

12,500 تومان
19,500 تومان

24,833 تومان
34,200 تومان
59,333 تومان
قیمت 12 ماهه (هر ماه)

11,250 تومان
19,333 تومان
22,666 تومان
31,600 تومان
55,800 تومان
ثبت سفارش ایران

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
ثبت سفارش اروپا

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
سرویس ها
KHLI - ECO 1
KHLI - ECO 2
KHLI - ECO 3
KHLI - ECO 4
KHLI - ECO 5
فضای سرویس هاست
۱.۵ گیگابایت
۳ گیگابایت
۵ گیگابایت
۸ گیگابایت
۱۲ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۸۰ گیگابایت
۱۲۰ گیگابایت
۱۵۰ گیگابایت
۲۵۰ گیگابایت
نامحدود
دامنه رایگان
ir
ir
ir
ir
ir
تعداد اکانت ایمیل
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
۱
۲
۵
۱۰۰
نامحدود
تعداد ساب دامنه
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
۵
۱۰
۲۰
۱۰۰
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
۱
۲
۵
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۵
۱۰
۱۵
۲۰
نامحدود
حداکثر بازدید یکتا روزانه
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰
حداکثر حجم پایگاه داده
۲۰۰ مگابایت
۳۰۰ مگابایت
۴۰۰ مگابایت
۵۰۰ مگابایت
۶۰۰ مگابایت
کنترل پنل
سی پنل

سی پنل

سی پنل

سی پنل
سی پنل
آپتایم سرویس
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
۹۹.۰۰%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
کیفیت سرویس
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
سرویس دهنده وب
apache

apache

apache

apache

apache

گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
هفته اول
بک آپ روزانه
_
_
_
_
_
بک آپ هفتگی

نوع هارد
SSD
SSD
SSD
SSD
SSD
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
ASP
_
_
_
_
_
Perl/CGI
_
_
_
_
_
قیمت ۳ ماهه (هر ماه)

13,۰۰۰ تومان

2۰,۰۰۰ تومان

28,۰۰۰ تومان

36,333 تومان

63,700 تومان

قیمت ۶ ماهه (هر ماه)

12,500 تومان
19,500 تومان
25,000 تومان
34,200 تومان
59,333 تومان
قیمت 12 ماهه (هر ماه)

11,250 تومان
19,333 تومان
22,700 تومان
31,600 تومان
55,800 تومان

ثبت سفارش ایران

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
ثبت سفارش اروپا

سفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید

ویژگی های سرویس میزبانی وب اقتصادی کاراهاست

بهره مندی از جدیدترین و کامل ترین تجهیزات سخت افزاری
تیم حرفه ای فنی،امنیتی و پشتیبانی
بهره مندی از هارد ssd و nvme
قیمت اقتصادی و مقرون به صرفه

ویژگی های سرویس میزبانی وب حرفه ای کاراهاست

بهره مندی از جدیدترین و کامل ترین تجهیزات سخت افزاری
تیم حرفه ای امنیتی ، فنی و پشتیبانی
بهره مندی از هارد ssd و nvme و منابع بیشتر برای هاست
خدمات پشتیبانی vip

سوالات متداول

هاست های حرفه ای دارای منابع بیشتری هستند مثل : ram , cpu با توجه به این موارد گزینه ای بهتری نسبت به مابقی هاست ها هستند .

با توجه به نیاز و زبان برنامه نویسی وبسایت خود انتخاب کنید که کدام برای هاست شما مناسب تر است .

برای سایت های حرفه ای شرکتی که از مراحل اولیه شکل گیری عبور کرده اند و می خواهند با یک هزینه منطقی منابع موردنیاز خودرا در اختیار داشته باشند

طبیعتا تفاوت آنها در امکانات و ویژگی هایی که دارند است ، مثلا بکاپ گیری در هاست های حرفه ای بصورت روزانه است ولی در هاست های اقتصادی بصورت هفتگی است _ و یا هاست های حرفه ای از منابع بیشتری برخوردار هستند .

خیر ،هاست حرفه ای صرفا از منابع قدرتمندتر به نسبت هاست های اقتصادی برخوردارد بوده و بدیهی است سرور از امکانات سخت افزاری بیشتری برخوردار است .

سرور دارای منابع اختصاصی است و همچنین به لحاظ امنیت و سرعت پورت سرور از رتبه بالاتری برخوردار است . شما در سرور دسترسی های بیشتری دارید و میتوانید سرور خود را مدیریت کنید که در مورد هاست این مسائل نیست .

میتوانید از چت آنلاین وبسایت karahost.com استفاده کنید و یا با شماره 23087 تماس بگیرید .

تنها کافی است در قسمت تمدید و ارتقا هاست و دامنه تیکت ارسال کرده و درخواست آپ گرید ( ارتقاء ) هاست کنید .

درکاراهاست از هاست های حرفه ای بصورت روزانه بکاپ گیری انجام میشود .

برای انتقال وبسایتتان به کاراهاست کافی است به واحد پشتیبانی فنی هاست و سرور جهت انتقال تیکت ارسال نمایید .

سوالات متداول

هاست های اقتصادی با توجه به نیازکاربران مقرون به صرفه ترین نوع هاست است .

تنها تفاوت آنها به نوع سیستم عامل های آنهاست که شما مطابق با زبان برنامه نویسی خود آن را انتخاب میکنید .

عموما برای وبسایت های اطلاع رسانی با حجم کم که بازید آنها به نسبت کم بوده و نیاز به منابع بالا ندارند .

بدلیل اینکه های حرفه ای دارای منابع بیشتری هستند و دسترسی های بیشتری به نسبت هاست های اقتصادی دارند همچنین سرعت پورت هاست های حرفه ای بسیار بالاتر است . بدیهی است به لحاظ امنیتی هاست های حرفه ای بهتر هستند .

بله ، در هاست های اقتصادی هم امکان ارسال ایمیل وجود دارد .

بله ، ویندوز بودن سیستم عامل pc مانعی برای استفاده از هاست لینوکسی ایجاد نمیکند .

بکاپ گیری در هاست های اقتصادی بصورت هفتگی است .

بله ، مانعی نیست

بله ، در هاست های اقتصادی هم امکان ارسال ایمیل وجود دارد .

بله مانعی نیست میتوانید براحتی ssl نصب کنید .

  • پشتیبانی 24/7
  • استفاده از سخت افزار پرقدرت
  • تحویل آنی
  • 7 روز گارانتی بازگشت وجه
  • تراکم متناسب کاربران در سرور
  • مجهز به آنتی ویروس قدرتمند
  • پورت یک گیگابایت
  • ساختار قدرتمند

برای طراحی سایت نیاز به کمک دارید؟

سلام خوش آمدید!
برای ارائه خدمات بهتر در زمینه طراحی سایت و سئو مشاوران ما در واتس اپ در خدمت شما هستند.

منو